Алармантното ширење на фентанил и неговите деривати сега го прошири својот дофат на црниот пазар во Европа, со загрижувачки пораст забележан на Балканот, особено во Словенија.

Глобална епидемија: Смртоносната патека на Фентанил

Додека Соединетите Држави се борат со катастрофалните последици од злоупотребата на фентанил, каде што годишно се одземаат приближно 100.000 животи поради инјектирање, шмркање или голтање на фентанилот и неговите деривати, заканата сега се инфилтрира на европските територии.

Смртоносна супстанција: Разбирање на смртоносното влијание на фентанил

Фентанил, првично наменет за контролирана медицинска употреба, стана озлогласен играч во опиоидната криза. Неговата моќ, за која се наведува дека е неколку пати посилна од морфинот, претставува сериозна закана кога се погрешно ракува. Во медицинските услови, се администрира под строг надзор за да се ублажи болката кај пациенти со малигни заболувања во напредна фаза.

Наплив на црниот пазар: Балканот под закана

Балканот, кој долго се бори со разни недозволени активности, сега се соочува со пораст на достапноста на фентанил на црниот пазар. Лесниот пристап до овој моќен опиоид предизвикува загриженост за неговото влијание врз јавното здравје и безбедност во регионот.

Извор: Libertas