Институтот за јавно здравје (ИЈЗ) откри загрижувачки скок на случаи на голема кашлица во последните седум дена, во периодот од 9 до 15 февруари. Пријавените 17 нови случаи бележат значителен пораст од 21% во споредба со претходната недела.

Скопје под стисок: жариште за голема кашлица со 17 нови случаи

Сите 17 пријавени случаи потекнуваат од Скопје, а посебна концентрација е забележана кај возрасната група од 10 до 19 години. Овој алармантен тренд фрла светлина врз итноста за разбирање и навремено решавање на проблемот.

Хоспитализации и демографија: поглед одблизу

Од 17 нови случаи, на пет лица им е потребна хоспитализација. Вознемирувачки е тоа што три од овие случаи се однесуваат на деца на возраст под четири години, што дополнително ја нагласува ранливоста на нашата помлада популација. Пријавен е по еден случај во повозрасни групи на деца од 5 до 9 години и од 10 до 14 години, што претставува потенцијална закана во различни возрасни групи.

Пропусти во вакцинацијата: причина за загриженост

Според податоците на ИЈЗ кои го покриваат периодот од 18 јануари до 14 февруари, неверојатни 4.197 деца биле идентификувани дека пропуштиле вакцини. Само 23% од овие деца, вкупно 984, биле вакцинирани. Ова покренува прашања за потенцијалните последици од пропустите во вакцинацијата во заедницата.

Статистика за ревакцинација

Навлегувајќи подлабоко во вакцинираната група, се открива статистиката на ревакцинација. Најголем дел, кој сочинува 45%, ја прими првата ревакцинација. Понатаму, распределувајќи ги бројките, вакцинирани се 4.679 деца на возраст под 7 години, при што забележителни 34% добиле II ревакцинација на училишна возраст, според Редовниот календар за вакцинација на ИЈЗ.

Прикажување на временската линија: од јануари до денес

Првиот пријавен случај на голема кашлица се појави во јануари оваа година, што предизвика загриженост што сега се материјализира во вкупно 39 регистрирани случаи во ИЈЗ. Скопје, кој го сноси најголемиот товар, учествува со неверојатни 84,6% од случаите, распределени низ девет општини. Куманово, Гостивар и Боговиње, Тетово, исто така, пријавуваат случаи, нагласувајќи ја распространетата природа на проблемот.

Во светлината на овие случувања, императив е властите и заедниците заеднички да ги решат зголемените случаи на голема кашлица, нагласувајќи ја важноста од навремени вакцини и будни здравствени практики.

Извор: A1он

Извор: Slobodna Evropa