Во недела, на 25.07.2021 година готовите лични документи ќе може да се подигнат само во објектот на МТВ и тоа од 08:00 до 16:00 часот.