Исто како и летните кина, така и овие простори ќе работата со 50 отсто од капацитетот и забрането е стоење на посетителите.

Билетите мора да бидат нумерирани, а меѓу две седишта едно да биде празно.