Според првите резултати од пописот на населението, домаќинствата и становите во 2021 година, Хрватска има 3.888.529 жители.

Според директорката на Државниот завод за статистика, Лидија Брковиќ, според претходниот попис од 2011 година, Хрватска имала 4.284.889 жители, што покажува дека населението во таа земја во последните 10 години е намалено за 9,5 отсто, односно за повеќе од 360.000 жители.

Според неа, ова се првите резултати од листата кои сè уште се предмет на промена.

Брковиќ вели дека податоците за етничката припадност сè уште не се достапни бидејќи прво се обработуваат основните бројки, потоа полот и старосната структура, а на крајот само останатото.

Поради пандемијата пописот во 2021 година беше спроведен од 13 септември до 14 ноември во две фази – самопопис и теренски попис.