Повикувајќи се на „United Nation Conference on trade and development“ како извор за податоците, од Конзерватив МК забележуваат дека Република Македонија има најмал број на инвестиции во последната година.

На првото место по СДИ (Странски директни инвестиции) е Србија со 3,4 милијарди долари, а потоа следуваат Хрватска и Албанија со 1,3 и 1,1 милијарда.

За споредба, Македонија има само 274 милиони долари од овие инвестиции.

Погледнете ја целата објава:

Странските Директни инвестиции (СДИ), играат голема улога во меѓународната економија а се битни особено за државите во…

Posted by Conservative.mk on Thursday, June 24, 2021