Според предложениот дневен ред, интерпелациите за Маричиќ и Николовски се 35 и 36 точка на седницата, а први точки се предлог одлуките за испраќање на припадници на Армијата за учество во меѓународните операции на Европската Унија „ALTEA“ во Босна и Херцеговина и „EUTM RCA“ во Централноафриканската Република.

Треба да се расправа и за Предлог законот за ратификација на Договорот меѓу Советот на министри на Босна и Херцеговина и Владите на другите страни на Иницијативата за подготвеност и превенција во случај на катастрофи во Југоисточна Европа за аранжманите со земјата-домаќин за Секретаријатот на Иницијативата за подготвеност и превенција во случај на катастрофи во Југоисточна Европа, предлозите за именување член на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, за престанок на мандат на член и за избор на член на Државниот совет за превенција на детско престапништво, за именување неизвршни членови на Советот на Народната банка.

Пред пратениците се и предлог законите за изменување и дополнување на законите за комплементарна и алтернативна медицина, за лековите и медицинските средства, за внатрешната пловидба, за јавна чистота, за заштита на правата на пациентите, за прекурзори, сите во второ читање, како и Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за вработување и работа на странци, по скратена постапка.

Законодавниот дом ќе расправа и за Предлог законот за утврдување на максималните цени за болничко лекување и за тестирање на пациенти со Ковид-19 во приватните здравствени установи, по скратена постапка, поднесен од пратенците Димитар Апасиев и Борислав Крмов, како и Предлог законот за дополнување на Законот за здравствената заштита, по скратена постапка, на предлог на пратениците Синиша Стојановски, Петар Ристески, Кирил Пецаков, Јадранка Поцкова, Александар Велјановски, Тимчо Муцунски, Ане Лашкоска, Ангелинка Петкова, Бети Стаменкоска Трајкоска, Бране Петрушевски, Марија Петрушевска, Бојан Стојаноски, Ели Панова, Дарко Костовски, Љупчо Пренџов, Даниела Христова, Здравко Трајанов, Мирче Аџиоски, Иванка Василевска, Игор Здравковски, Зоранчо Јованчев, Дајанчо Ефтимов, Благица Ласовска, Силвана Ангелевска, Јован Јаулески, Рашела Мизрахи, Лидија Петкоска, Олга Лозановска, Дафина Стојаноска, Владо Мисајловски, Никола Мицевски, Игор Јанушев, Иван Стоилковиќ, Љупчо Димовски.

Според предложениот дневен ред, во прво читање на дневниот ред на седницата се Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за инвестициски фондови, предлог законите за буџети, за обарзование на возрасните, предлог законите за изменување и дополнување на законот за финансиската полиција, за задолжителни нафтени резерви, за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта, за Бирото за развој на образованието, за личната карта, за градежните производи.

За собраниска дебата се поставени и Предлог законот за изменување и дополнување на Изборниот законик, во прво читање поднесен од пратениците Павле Трајанов, Димитар Апасиев, Боби Мојсоски, Љупчо Балкоски, Панчо Минов, Моника Зајкова, Борислав Крмов, Маја Морачанин и Мирослав Богдановски, како и Предлог на закон за продажба на станови кои потекнуваат од станбениот фонд на поранешна ЈНА или се добиени по пат на замена на недвижен имот кој потекнува од поранешната ЈНА и се доделени на користење на лица вработени во Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, исто така во прво литање, а поднесен од Илија Николовски, Миле Талевски, Лазе Таневски, Арта Билали – Зендели, Мирослав Јованови.

Предлог одлуките за давање согласност на предлогот на Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Македонија за 2021 и на Годишниот финансиски план на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2021 година се исто така на дневен ред на собраниската седница.

Пратениците треба да се изјаснат и за повеќе барања за автентично толкување, на член 136 став (6) од Законот за заштита на децата, поднесен од: Ане Лашкоска, на член 6 став (2) алинеја 2 од Законот за бесправно изградени објекти, поднесен од: Панчо Минов), на член 78 од Законот за административни службеници, поднесен од: Силвана Ангелевска, на членот 45 од Законот за урбанистичко планирање поднесено од градоначалникот на општина Центар;

Меѓу точките е и Годишен извештај за работата на Оперативно-техничка агенција Скопје за 2020 година, предлог законот за изменување на законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија, за консолидација на земјоделско земјиште , за вршење на земјоделска дејност, за селекционерски права, за пасиштата, за сточарството за лобирање во второ читање. Дел од точките е и Дополнет Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија, во второ читање.