Додека членството во НАТО генерално се перципира како позитивен потег за зајакнување на националната безбедност, мислењата се поделени за неговото влијание врз патувањето на Македонија кон интеграцијата во ЕУ, според најновото истражување на јавното мислење спроведено од Институтот за политички истражувања Скопје за Детектор.

Наоди од анкетата: Членството во НАТО и интеграцијата во ЕУ

Според резултатите од истражувањето:

  • – 61% од испитаниците го сметаат членството во НАТО како поволна одлука, додека 28,6% имаат спротивен став.
  • – Мнозинството (52,6%) сметаат дека влезот во НАТО ја зајакна безбедноста на земјата, иако етничките Албанци се поскептични.
  • – И покрај согледаните безбедносни придобивки, мислењата се поделени за улогата на НАТО во забрзувањето на европската интеграција, при што 56,3 отсто изјавиле дека тоа немало ефект.
  • – Над половина (54,8%) сметаат дека Македонија треба да ги зголеми трошоците за одбрана, а етничките Албанци во голема мера се за.
  • – Во однос на помошта за Украина, 55,2 отсто сметаат дека Македонија направила доволно, додека мислењата за испраќање оружје и опрема се поделени.

Методологија

Истражувањето, спроведено од Институтот за политички истражувања Скопје, опфати примерок од 1079 испитаници во периодот од 16 до 20 април оваа година, давајќи вредни сознанија за јавното расположение за критичните национални прашања.

Продолжена дебата

И покрај постојаниот раст на позитивните чувства кон членството во НАТО, нема значителна промена во перцепциите за подобрена безбедност во последните пет години. Слично на тоа, ставовите за влијанието на НАТО врз интеграцијата во ЕУ остануваат непроменети.

Истражувањето ја нагласува сложеноста на јавното мислење во однос на членството на Македонија во НАТО и неговите импликации за интеграцијата во ЕУ. Додека земјата го движи својот пат напред, разбирањето на овие различни перспективи ќе биде од клучно значење во обликувањето на идните политики.