Македонија годинава се најде на дното на економската скала, покажува најновиот извештај на Светска банка. И покрај оптимистичките проекции за соседните земји и регионот како целина, Македонија треба да постигне слаба стапка на раст од само 2,5 проценти, заостанува зад нејзините колеги.

Регионален економски терен и финансиска нестабилност

Извештајот на Светска банка дава контрастна слика за економскиот раст низ Западен Балкан. Понатаму, Косово води во пакетот со проектирана стапка на раст од 3,7 отсто, а веднаш по неа следи Србија со 3,5 отсто. Дополнително, Црна Гора и Албанија исто така ја надминуваат Македонија со прогнози за раст од 3,4 проценти и 3,3 проценти, соодветно. Згора на тоа, Босна и Херцеговина се очекува да биде маргинално подобро од Македонија, со проектиран пораст на БДП од 2,6 отсто.

Забавената економија директно влијае на квалитетот на животот на граѓаните од целиот регион. Понатаму, значителен дел од населението се бори со финансиска нестабилност, при што многумина не можат да ги покријат основните животни трошоци на подолги периоди. Дополнително, Јоана Мајоска, економист од Светска банка, ги истакнува алармантните нивоа на ранливост, при што повеќе од една третина од населението се соочува со предизвици во исполнувањето на основните трошоци.

Постојани проблеми со инфлацијата

Иако има одреден напредок во ограничувањето на инфлацијата, фундаменталните прашања опстојуваат, предизвикувајќи цените да останат тврдоглаво високи. Понатаму, основната инфлација, показател за нивоата на цените, продолжува да претставува предизвик. Понатаму, Светска банка го припишува ова на зголемување на профитните маржи на пазарот, што веројатно произлегува од пазарната асиметрија или олигополските практики. Дополнително, Сања Маџаревиќ-Шујстер, виш економист во Светска банка, ја нагласува потребата од корективни мерки за решавање на овие разлики во цените.

Ризици на хоризонтот

Светска банка идентификува неколку потенцијални ризици кои се наѕираат на економскиот хоризонт. Прво, политичката нестабилност во Македонија и поширокиот регион, заедно со геополитичките тензии кои влијаат на трговската динамика, претставуваат значителна закана. Второ, економистите, исто така, изразуваат загриженост за претстојните избори, предупредувајќи дека политичките транзиции може да ги попречат клучните реформи неопходни за аспирациите за членство во Европската унија.

Како заклучок, економските предизвици на Македонија ја нагласуваат важноста од проактивни мерки за стимулирање на растот, справување со инфлациските притисоци и и надминување на геополитичките несигурности за поттикнување на одржливиот развој и подобрување на егзистенцијата на граѓаните.