Државата ќе врати 2,2 милиони евра за злоупотребените средства од „Еразмус плус“

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност се најде во центарот на вниманието по одлуката за враќање на 2,2 милиони евра кои се припишуваат на злоупотребени средства од програмата „Еразмус плус“. Оваа одлука произлегува од известувањето добиено овој месец, со кое се означува правосилноста на пресудата првично соопштена преку е-пошта на 30 ноември 2023 година од Генералниот директорат за образование, млади, спорт и култура на Европската комисија. Известувањето, засновано на извештајот на Европската канцеларија за борба против измами (ОЛАФ), го нагласува императивот за враќање на средствата.

Одговор на Агенцијата и барање за информации

Марко Ѓоргиевски, директорот на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, на прес-конференција откри детали. Тој истакна дека известувањето открило неправилности во проектните досиеја на 22 корисници на грантови од програмата „Еразмус плус“, финансирана од Европската комисија. „Согласно ова известување се бара враќање на средствата од 2.276.212 евра кои се доделени како грантови во периодот од 2016 до 2018 година“, изјави Ѓоргиевски.

По добивањето на ова известување, Ѓоргиевски го истакна проактивниот пристап на Агенцијата, иницирајќи контакт со Генералниот директорат за образование, млади, спорт и култура на Европската комисија за да побара дополнителни сознанија од извештајот на ОЛАФ. Овој чекор имаше за цел да ги утврди следните потребни дејства и да побара насоки за процесот на враќање на средствата доколку барањето е финализирано.

Ангажман со властите и потрага по решенија

Истовремено, Националната агенција се обрати до Управата за финансиска полиција во Министерството за финансии за да собере информации кои се однесуваат на проверките на ОЛАФ. Во одговорот се посочува дека предметот е на Основното јавно обвинителство, доверено да го гони организираниот криминал и корупцијата. Ѓоргиевски ги истакна тековните напори за решение во оваа ситуација, настојувајќи да се идентификува оптималниот пристап за враќање на средствата и превентивни мерки против идни појави.

Заложба за транспарентност и соработка

Во однос на прашањата за инволвираните организации или училишта, Ѓорѓиевски ја повтори предистражната постапка која е во тек и опфаќа 22 проекти или апликации. Тој ја нагласи доверливоста околу случајот поради неговата чувствителност. Понатаму, Ѓоргиевски ја афирмираше непоколебливата посветеност на Агенцијата за соработка, потврдувајќи ја целосната пристапност до ресурсите и документацијата за истражните органи.

Почитување на интегритетот и одговорноста

Ѓоргиевски истакна дека иницијативите на Агенцијата се за заштитата на фондовите на ЕУ. Имено, нивните напори вклучуваат јавна кампања која охрабрува анонимно пријавување на неправилности во спроведувањето на проектот. Тој ги наведе неодамнешните ревизорски извештаи од Европската комисија како доказ за нивната цврста посветеност на усогласеноста и одговорноста.