1. Знае ли министерката дека се крши закнот и има комбинирани паралелки со по 4 паралелки?
2. Знае ли Министерката дека наставникот во комбинирана паралелка со три паралелки, треба да направи 3 годишни програми, три дневни подготовки, 3 неделни, 3 месечни планирања и така натаму се’ од “намалените административни обврски“?
Министерке како ќе ги решите овие проблеми? Упатства и напатствија нема, секој се снаоѓа како знае и умее.
Одлична реформа, нема што.
Денес е 25 Август, точно 6 дена пред почетокот на учебната година – вели таа.