Како дел од проектот, прво ќе бидат собрани примероци од крв и плунка, како и евиденција за третманот на пациентите.

Околу 50 медицински установи се очекува да се приклучат на проектот, а со базата на податоци ќе управуваат организации вклучувајќи го Националниот центар за глобално здравје и медицина, Националниот институт за инфективни болести и Универзитетот во Токио, соопштија владини претставници.

Ватару Сугиора, лекар во Националниот центар за глобално здравје и медицина, рече дека е многу важно државата да го преземе водството во продолжување на работата со базата на податоци на населението поради национална безбедност.

Сугиора додаде дека исто така е потребно да се негуваат луѓе кои можат да спроведат истражувања користејќи ги собраните податоци.