“Се уверивме за тековните проблеми со коишто се соочуваат секојдневно во доменот на нивното делување.

Перспективата на локалната самоуправа ја гледам во соработка и развој преку локалната економска соработка која би била голем прогрес како отворање на нови работни места и нови инвестиции. Се во интерес на граѓаните на општина Прилеп.

Ова прва ваква средба, но во иднина ќе се потрудам да премине во континуирано, почесто и секој месец да имаме средба во интерес на општината” – истакна тој.