Режимот на јавен превоз е согласно одлуката на Влада на РСМ за забрана на движење на населението во период од 20 до 5 часот.

Утре, сабота (10.04.2021 год.) нема да сообраќаат градските линии 41А и 43 и приградските линии 54, 55А и 65Б.

Во недела (11.04.2021 год.) нема да сообраќаат градските линии 41А, 42, 43 и 73 и приградските линии 54, 55а, 64 а, 65Б, 118, 167 и 180.

Во прилог се последните термини на поаѓање на градските и приградските линии пред 20 часот .

Останатиот распоред, до последниот посочен термин, е достапен на веб страницата на ЈСП Скопје.

ГРАДСКИ ЛИНИИ во САБОТА – последни термини пред 20 часот

Линија 2 19.20 ч од Автокоманда 19.20 ч од Сарај

Линија 2А 17.57 ч од Железара 17.03 ч од Сарај

Линија 3 19 ч од Панорама 19 ч Сала Ј.Сандански

Линија 3Б 16.10 ч од Панорама 15.10 ч од Кванташки пазар

Линија 4 19 ч од Хром 18.20 ч од 11 Октомври

Линија 4А 16.25 ч од Усје 17.15 ч од Тафталиџе 1

Линија 5 19.03 ч од Н.Лисиче 19.03 ч од Дексион

Линија 7 19.14 ч од Г.Лисиче 19.27 ч од Карпош 3

Линија 8 19 ч од Влае 19.40 ч од Љуботенски пат

Линија 9 19.18 ч од Кл.центар 19.25 ч од С.Север

Линија 12 19.10 ч од Шишево 19.10 ч од Ск.саем

Линија 13 17 ч од К.Вода 16.25 ч од Железара

Линија 15 19.22 ч од Н.Лисиче 19.22 ч од Карпош 4

Линија 15А 16.12 ч од Н.Лисиче 17.10 ч од Карпош 4

Линија 16 19.31 ч од Пржино 19.06 ч од Железара

Линија 17 13.05 ч од Островска 13.45 ч од Музеј на современа уметност

Линија 19 19.15 ч од Карпош 4 19.15 ч од Ш.Оризари

Линија 20 19 ч од Тр.центар 19 ч од Ш.Оризари

Линија 21 18.20 ч од Тр.центар 19.10 ч од Бардовци

Линија 22 19.07 ч од Тр.центар 18.56 ч од Лепенец

Линија 22А 19.02 ч од Кл.центар 18.12 ч од Лепенец

Линија 23 19.04 ч од Ченто 19.04 ч од Дом на печат

Линија 24 19.20 ч од Припор 19.20 ч од Тафталиџе 2

Линија 27 18.58 ч од Д.печат 19.32 ч од Вардарска

Линија 35 16 ч од Н.Лисиче 16.45 од Ст.Север

Линија 41 19.13 ч од Тр.центар 19.13 ч од Драчево Типо

Линија 42 16.30 ч од Железара 17.15 ч од с.Драчево до Автокоманда

Линија 45 19.13 ч од Тр.центар 19.13 ч од Ченто

Линија 50 19.20 ч од Хиподром 19.20 ч од Кл.центар

Линија 57 19.12 ч од Радишани 19.02 ч од Козле

Линија 59 19.05 ч од К.бара 18.15 ч од Карпош

Линија 65В 17.28 ч од Тр.центар 19.28 ч Стајковци, Бр.пат

Линија 65В 17.35 ч од Тр.центар 17 ч од Инџиково

Линија 73 16.20 ч од Ск.Саем 17 ч од Усје

ГРАДСКИ ЛИНИИ во НЕДЕЛА – последни термини пред 20 часот

Линија 2 19.25 ч од Автокоманда 18.53 ч од Сарај

Линија 2А 16.31 ч од Железара 17.25 ч од Сарај

Линија 3 15.45 ч од Панорама 15 ч Сала Ј.Сандански

Линија 3Б 14 ч од Панорама 13.18 ч од Кванташки пазар

Линија 4 19 ч од Хром 18.20 ч од 11 Октомври

Линија 4А 16.25 ч од Усје 17.15 ч од Тафталиџе 1

Линија 5 19.15 ч од Н.Лисиче 19.05 ч од Дексион

Линија 7 18.57 ч од Г.Лисиче 19.11 ч од Карпош 3

Линија 8 17 ч од Влае 17.40 ч од Љуботенски пат

Линија 9 19.18 ч од Кл.центар 19.25 ч од С.Север

Линија 12 19.10 ч од Шишево 19.10 ч од Ск.саем

Линија 15 19.25 ч од Н.Лисиче 19.20 ч од Карпош 4

Линија 15А 17.05 ч од Н.Лисиче 17.47 ч од Карпош 4

Линија 16 19.31 ч од Пржино 19.06 ч од Железара

Линија 19 19.24 ч од Карпош 4 19.24 ч од Ш.Оризари

Линија 20 19 ч од Тр.центар 19 ч од Ш.Оризари

Линија 21 18.20 ч од Тр.центар 19.10 ч од Бардовци

Линија 22 18.55 ч од Тр.центар 18.55 ч од Лепенец

Линија 22А 15.03 ч од Кл.центар 13.50 ч од Лепенец

Линија 23 19.05 ч од Ченто 19.05 ч од Д.печат

Линија 24 19.30 ч од Припор 19.30 ч од Тафталиџе 2

Линија 27 18.58 ч од Д.печат 19.32 ч од Вардарска

Линија 41 19.12 ч од Тр.центар 19.12 ч од Драчево Типо

Линија 45 19.20 ч од Тр.центар 19.20 ч од Ченто

Линија 50 19.30 ч од Хиподром 19.30 ч од Кл.центар

Линија 57 19.10 ч од Радишани 19 ч од Козле

Линија 59 19.05 ч од К.бара 18.15 ч од Карпош

Линија 65В 19.20 ч од Тр.центар 19.06 ч Стајковци, Бр.пат

Линија 65В 15.33 ч од Тр.центар 14.53 ч од Инџиково

ПРИГРАДСКИ ЛИНИИ во САБОТА – последни термини пред 20 часот

Линија 11 19.20 ч од Тр.центар 18.20 ч Рашче

Линија 11а 18 ч од Тр.центар 19 ч Свиларе

Линија 18 19.15 ч од Тр.центар 18.40 ч од Визбегово

Линија 31 19.30 ч од Тр.центар 18.45 ч од Д.Лисиче

Линија 32 18.05 ч од Тр.центар 18.50 ч од Љубин

Линија 33 15.05 ч од Дом на печат 14.20 ч од Чатал – Д.Лисиче

Линија 47 18.50 ч од Тр.центар 18 ч од Љубанци

Линија 47А 15.05 ч од Тр.центар 15.45 ч од Љуботен до Бутел

Линија 51 18.20 ч од Тр.центар 17.40 ч од Студеничани

Линија 52 19.15 ч од Тр.центар 19.15 ч од Ржаничино

Линија 53 17.30 ч од Тр.центар 18.45 ч од Кат.бања

Линија 55 18.45 ч од Тр.центар 18 ч од Арачиново

Линија 56 18.50 ч од Тр.центар 17.45 ч од Бојане

Линија 58 16.40 ч од Тр.центар 17.20 ч од Добри дол

Линија 58а 19.10 ч од Тр.центар 18.10 ч од Св.Петка

Линија 58б 18.25 ч од Тр.центар 17.30 ч од Брзовец

Линија 60 18.45 ч од Тр.центар 18 ч од Матка

Линија 61 19.10 ч од Тр.центар 18.10 ч од Побожје

Линија 62 18.35 ч од Тр.центар 19.20 ч од Огњанци

Линија 63 19.10 ч од Тр.центар 19.10 ч од Мралино

Линија 63а 15.40 ч од Тр.центар 16.50 ч од Ајватовци

Линија 65 18.30 ч од Тр.центар 19.30 ч од Раштак

Линија 65а 16.52 ч од Тр.центар 17.32 ч од Страчинци

Линија 66 18 ч од Тр.центар 19.05 ч од Бучинци

Линија 67 18.40 ч од Тр.центар 18.30 ч од Зелениково

Линија 68 17.20 ч од Тр.центар 18.40 ч од Сушица

Линија 70 18.45 ч од Тр.центар 18.05 ч од Батинци

Линија 71 19.30 ч од Тр.центар 18.40 ч од Бањани

Линија 74 16.30 ч од Тр.центар 15.30 ч од Количани

Линија 81 18.30 ч од Тр.центар 19.20 ч од Горњани

Линија 118 18.40 ч од Тр.центар 19.10 ч од Визбегово инд. зона

Линија 160 18.10 ч од Дексион 18.55 ч од Матка

Линија 164 16.45 ч од Волково 16.53 ч од Кучково

Линија 165 16.35 ч од Стајковци 16.45 ч од Виниче

Линија 167 18.15 ч од Зелениково до Н.Село 18.30 ч од Н.Село до Зелениково

Линија 180 16.30 ч од Драчево 17.40 ч од Цветово

ПРИГРАДСКИ ЛИНИИ во НЕДЕЛА – последни термини пред 20 часот

Линија 11 19.20 ч од Тр.центар 18.20 ч Рашче

Линија 11а 18 ч од Тр.центар 19 ч Свиларе

Линија 18 15.45 ч од Тр.центар 16.15 ч од Визбегово

Линија 31 18.40 ч од Тр.центар 17.40 ч од Д.Лисиче

Линија 32 16.35 ч од Тр.центар 17.20 ч од Љубин

Линија 47 17.20 ч од Тр.центар 18.05 ч од Љубанци

Линија 47А 15.05 ч од Тр.центар 15.45 ч од Љуботен до Бутел

Линија 51 17 ч од Тр.центар 17.40 ч од Студеничани

Линија 52 17.50 ч од Тр.центар 18.40 ч од Ржаничино

Линија 53 17.30 ч од Тр.центар 18.45 ч од Кат.бања

Линија 55 18.30 ч од Тр.центар 19.15 од Арачиново

Линија 56 18.15 ч од Тр.центар 19.15 ч од Бојане

Линија 58 15 ч од Тр.центар 15.40 ч од Добри дол

Линија 58а 17.10 ч од Тр.центар 18.10 ч од Св.Петка

Линија 58б 18.25 ч од Тр.центар 17.30 ч од Брзовец

Линија 60 18.45 ч од Тр.центар 18 ч од Матка

Линија 61 19.10 ч од Тр.центар 18.10 ч од Побожје

Линија 63 19.10 ч од Тр.центар 19.10 ч од Мралино

Линија 63а 15.40 ч од Тр.центар 16.50 ч од Ајватовци

Линија 65 18.30 ч од Тр.центар 17.30 ч од Раштак

Линија 65а 16.52 ч од Тр.центар 17.32 ч од Страчинци

Линија 66 18 ч од Тр.центар 19.05 ч од Бучинци

Линија 67 18.50 ч од Тр.центар 17.50 ч од Зелениково

Линија 68 15.40 ч од Тр.центар 17 ч од Сушица

Линија 70 18.45 ч од Тр.центар 19.25 ч од Батинци

Линија 71 19.30 ч од Тр.центар 18.40 ч од Бањани

Линија 74 17 ч од Драчево до Количани 17.20 ч од Количани до Драчево

Линија 81 16 ч од Тр.центар 17 ч од Блаце до Ш.Оризари

Линија 160 19.05 ч од Дексион 19.30 ч од Горна Матка

Линија 162 16 ч од Петровец 16.15 ч од Огњанци

Линија 164 16.40 ч од Волково 16.50 ч од Никиштани

Линија 165 15.55 ч од Стајковци до Смилковци16.10 ч од Смилковци до Стајковци