Предлог-законот за зголемување на старосната граница за пензионирање од 62 на 64 години наидува на протести низ Франција.

Предложената реформа беше забрзана од сенатот на земјата во саботата и доаѓа додека Франција се соочува со демографски предизвик.

Бројот на активни работници кои можат да го поддржат јавниот пензиски систем се намалува со се повеќе луѓе кои се пензионираат.

Очекуваното траење на животот, составено од Светската здравствена организација (СЗО), го мери просечниот број на години што новороденчето би можело да го очекува да живее со оглед на стапките на смртност специфични за полот и возраста во моментот на неговото/нејзиното раѓање

Возраста за пензионирање, собрана од Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД) во 2020 година, ја мери задолжителната и доброволната возраст до која ќе работи лицето кое влегло во работната сила на 22-годишна возраст.

Каде живеат луѓето најдолго по пензионирањето?
Во Јужна Африка, мажите поминуваат во просек само две години во пензија.

Во источноевропските земји како Полска, Унгарија, Бугарија, Литванија, Романија, Латвија и Русија – како и во Аргентина, Мексико и Јужна Африка – мажите поминуваат во просек помалку од 10 години во пензија.

Исланд, Израел и Норвешка имаат најстари години за пензионирање со 67 години. Сепак, очекуваниот животен век е исто така околу 81 година – што значи дека во просек мажите во овие земји поминуваат 14 години во пензија.

Жените генерално имаат подолг животен век од мажите – а со тоа и подобри изгледи за подолго пензионирање.

Во Јужна Африка, жените поминуваат помалку од 10 години во пензија, со просечен животен век од 68 години и возраст за пензионирање 60. Потоа следат Мексико и Индија, каде жените поминуваат околу 14 години во пензија.

Во Саудиска Арабија, жените во просек поминуваат 26 години во пензија, а просечната возраст за пензионирање е 47 години.

Сепак, индивидуалните искуства од реалниот живот многу варираат од просеците земени погоре, со оглед на различни фактори како што се богатството, географијата и распространетоста на болестите.

Зголемување на возраста за пензионирање?

Како што се зголемува животниот век, некои земји сакаат да ја зголемат старосната граница за пензионирање во иднина.

Ова го вклучува Обединетото Кралство, каде владата сигнализираше дека се надева дека ќе го задржи процентот на возрасен живот поминат во пензија константен со просекот во последните 10 години.

Во многу земји, можете да се пензионирате пред возраста одредена од државните пензии, а некои нации имаат флексибилна возраст за пензионирање – што значи дека пензиите може да се земат во одреден опсег. Ова ги вклучува Канада, Финска, Норвешка, Шведска и САД, според Финскиот центар за пензии.

Извор: Aljazeera.