Тој вели дека она што би требало да биде редовна практика кај секој предлог-закон е економска анализа со очекуваните квантифицирани ефекти од законот.

Воопшто не навлегувам во можните чисто политички, изборни или религиозни мотиви за предлог-законот за намалувањето на работните часови на администрацијата во петок за 4 часа.

Она што би требало да биде редовна практика кај секој предлог-закон е економска анализа со очекуваните квантифицирани ефекти од законот.
Претпоставувам дека таква анализа има и за овој предлог-закон и убаво би било таа да се даде на увид на јавноста,напиша Јовановски.