Државниот инспектор за животна средина (ДУЖС) темелно ги истражи можните извори и утврди дека излевањето потекнува од оранжериите Вардар АД од Градско, по што за правното лице е изречена казна од 20.000 евра во денарска противвредност за загадување на површински води, согласно Законот за води, информираа денеска од ДИЖС.

Според информациите, мазутот не се користел и истекувањето се случило од небрежност и неодржување на складиштето со преостанатите резерви.

-Наредено е и чистење на остатоците од излевањето во кругот на оранжериите, како и склучување договор со компанија лиценцирана за транспорт и отстранување на опасен отпад, посочуваат од ДИЖС.

Од Инспекторатот дополнуваат дека наредниот ден е извршен и дополнителен контролен надзор при кој е утврдено дека правното лице има постапено по наредбата.