Обвинетиот Шемседин Јашари е петтиот вработен во МВР кој призна вина за делото, откака на минатото рочиште вина признаа четворица негови колеги и еден „поттикнувач”.

Јашари се гони за злоупотреба на службената должност. Случајот го води судијката Оља Ристевска, а застапник на обвинението е Спасенка Андонова.

Обвинителката Андонова рече дека денешното признание на вина од обвинетиот значи потврда на обвинението во поглед на преземените дејствија и смета дека судот при неспорна фактичка состојба треба да ја утврди и кривичната одговорност на обвинетиот и да го прогласи за виновен.

– При санкционирање судот да го земе предвид признанието на вина и оваа околност заедно со околностите на неговите семејни и фамилијарни односи да ги стави во сооднос со отежнителните околности. Предлагам казната, што Судот ќе ја изрече, да биде сублимат на сите овие околности, но истата по вид и висина да биде адекватна за остварување на целите за казнување на генерален план, рече Андонова.

Бранителот на Јашари, порача судот да го има во предвид неговото признание, семејна и материјална состојба, како и другите олеснителни околности кои стојат на негова страна.

– Дејствијата за кои веќе е осуден, се во истиот период со сегашниот акт, што значи дека пресудата која му е во кривичниот рекорд, е за истиот период. Предлагам судот да ги има во предвид и согласно закон да му изрече поблага казна согласно предвидената за ова дело. Олеснителна околност е дека од сите 215 изработени патни исправи, Јашари како креатор на барањето се наоѓа само на девет налози и тоа за обични граѓани, а не на криминалци, како што е во генералниот обвинителен акт. Сметам дека со изрекување на помала казна затвор ќе се постигнат целите на казнување, изјави неговиот бранител.

Во случајот од првично обвинетите 11 лица, на првото рочиште вина признаа пет лица, а една од вработените во МВР, која беше отсутна поради болест, преднајави признание на вина преку својот бранител и судот ја раздвои постапката за неа.

Судот ги прогласи за виновни за кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување четворицата вработени во МВР, кои претходно признаа вина и им одреди казни затвор и тоа: казна затвор од две години и седум месеци и забрана за вршење дејност и должност од десет години за обвинетиот Денис Баруфи, казна затвор од две години и три месеци и забрана за вршење дејност и должност од десет години на Ален Личина, на Ѓорѓе Велков казна затвор од две години и мерка забрана за вршење дејност и должност десет години, додека на Фарук Биља, му одреди алтернатива мерка условна осуда од шест месеци, која нема да се изврши ако обвинетиот во рок од две години не го повтори делото, како и забрана за вршење дејност и должност во период од три години.

Судот на Раиф Мифтари, му одреди казна затвор од две години и три месеци за кривично дело поттикнување.

Според обвинението, во периодот од јуни 2017 до крајот на 2020 година, биле издадени пасоши на 214 странски и еден македонски државјанин.