Владата денеска дискутираше и за дел од актуелните теми, меѓу кои беше и Одлуката на Уставниот суд, кој на денешната седница по иницијативата за оценување на уставноста, го укина членот 163 од Законот за банки, според кој Фондот за осигурување депозити, кој е создаден за да се гарантира исплатата на штедните долгови до 30.000 евра, е прв што ги наплаќа побарувањата кога една банка ќе пропадне.

Со укинувањето на членот е создаден правен вакуум и потребно е донесување на нов Закон кој ќе го дефинира јавниот интерес, заклучија членовите на Владата. Беше донесен заклучок, Министерството за финансии во рок од 15 дена да подготви измени и дополнувања на Законот за банки, со цел пополнување на правната празнина и обезбедување еднаква заштита на штедачите, согласно европските закони кои се почитуваат во државата, се вели во соопштението од владината седница.