„Ме нервира настапот дека ќе ги слушаме граѓаните. Небаре овде се работи за Кол Центар. Ние треба да дојдеме со готова програма и да ја спроведуваме. Како досегашен политичар кој заедно со вашата фамилија 20 години сте на политичката сцена немате смелост пред битолчани да кажете конкретни рокови, дури напротив се правдате дека тие рокови не се реални и повторно не кажувате ваши рокови. Тврдам дека во рок од 90 дена ќе дадам одговор на битолчани за нивните барања за одобренија за градба и за легализации. Знам како да го направам тоа. Имам енергија и ефикасност да ги решам поголемите проблеми на битолчани. Нема како што рековте вие на претходната дебата да направиме нешто, туку ќе ги направиме тие конкретни проекти кои ги ветуваме.“-рече тој.