Контроверзна судска одлука на Кривичниот суд

Кривичниот суд неодамна донесе одлука со која јавноста го доведе во прашање интегритетот на правниот систем. Ослободувањето на Беким Незири и неговата банда, обвинети за упад во контролната кула и загрозување на безбедноста на воздушниот сообраќај, предизвика негодување.

Селективно читање на Судот

Одлуката на судот да ги ослободи Незири и неговата банда загрижува, особено ако се земе предвид тежината на нивните прекршоци. Кривичниот законик експлицитно ги наведува тешките последици за загрозување на безбедноста на воздушниот сообраќај. Сепак, се чини дека судот селективно ги толкувал членовите и Кривичниот законик што довело до одлука со која на обвинетите им се дозволува да бидат пуштени дома.

Дешифрирање на Кривичниот законик

Според Кривичниот законик, дејствијата што ја загрозуваат безбедноста на аеродромот за меѓународен воздушен сообраќај предвидуваат минимална казна затвор од пет години. Ова вклучува употреба на уреди, супстанции или оружје со намера да се предизвика штета, уништување или мешање во аеродромските услуги. Сепак, во официјалното соопштение за ослободувањето на Незири се испушта суштинската клаузула за попречување на аеродромските услуги, оставајќи значителна празнина во оправдувањето.

Загрозување на безбедноста на воздушниот сообраќај

(2) Тој што ќе изврши дело со кое ја загрозува или може да ја загрози безбедноста на аеродром за меѓународeн воздушен сообраќај со користење на уред, материја или оружје, незаконски и со намера да изврши дело на насилство против лице на аеродром за меѓународен воздушен сообраќај со кое предизвикува или може да предизвика тешка повреда или смрт, или да уништи или оштети уреди, објекти или воздухоплов кој не е во сообраќај, а е лоциран на аеродром за меѓународен воздушен сообраќај или ги попречува услугите на аеродром за меѓународен воздушен сообраќај, ќе се казни со затвор од најмалку пет години, стои во КЗ.

Негодување од јавноста и правен надзор

Официјалната изјава не ја вклучува клаузулата „или ги нарушува услугите на меѓународниот аеродром“, така што одлуката за негово ослободување се потпира исклучиво на другиот дел од Кривичниот законик 06. Иако безбедноста на воздушниот сообраќај не може да се класифицира како услуга , сепак треба да се гарантира.

Јавноста жестоко реагираше кога Кривичниот суд го отфрли предлогот на обвинителството за одредување притвор за бандата, а образложението на судот беше дека ОЈО И МВР не доставиле доволно докази. Во објаснувањето на судот се наведува недостаток на медицинска документација за нападнатиот и отсуство на конкретни докази во врска со безбедносните прекршувања. Овој предлог беше отфрлен и покрај јасното нарушување на услугите на аеродромот за меѓународен воздушен сообраќај, како што е предвидено во Кривичниот законик.

Повторни прекршоци и погрешни постапки на обвинителството

Ова не е прв пат судските институции навидум да замижуваат. Покрај тоа што судот ги превиди злосторствата извршени во минатото, Обвинителството направи и критична грешка за случај од пред две години. Ерсен Сали, дел од бандата, имал претходна осуда за тешки кривични дела против безбедноста. Сепак, поблагата одлука на обвинителот Наум Паноски му овозможи условна казна.

Кариерната патека на Наум Паноски, од СЈО до Вишото обвинителство, ги истакнува системските прашања во законските рамки. Лошото постапување со случаите и неуспехот да се побара затворска казна за осудените лица ја продолжуваат загриженоста за ефективноста на правосудниот систем.

 Барање одговорност и правна исправка

Ослободувањето на Беким Незири и неговата банда ја нагласува потребата од темелно преиспитување на правните процедури. Јавноста бара одговорност и правична примена на законот за да се обезбеди безбедност и интегритет на општеството. Како што се развива оваа контроверзност, се шират прашања за посветеноста на судството за одржување на правдата во однос на криминалните дела кои ја загрозуваат јавната безбедност.

Извор: Алфа