Тие тврдат дека го купиле одморалиштето пред шест децении и бараат судот во Котор, кој покренал тужба за утврдување на имотни права, да донесе привремена мерка за забрана за располагање и отуѓување на земјиштето до крајот на судскиот спор, пренесе „Вијести“.

Како што се наведува, Општина Будва, застапувана од Секретаријатот за заштита на имотот, предводена од Никола Пламенац, ја оспори тужбата на приштинската администрација, барајќи од судот да ја одбие.

Општина Будва е на мислење дека тврдењето нема правна основа во Регулативата на УНМИК за овластувањата на привремената управа на Косово од јуни 1999 година, како и во резолуцијата 1244 на ООН, на која се однесува тужбата.

Уредбата и Резолуцијата регулираат спорни прашања во врска со државниот и другиот имот на територијата на Косово. Сите декрети, наредби и други прописи издадени од УНМИК, како привремена администрација на мисијата на ООН на Косово, не можат да се применуваат на територијата на Црна Гора, особено во спорови поврзани со стекнување, престанок, содржина и остварување на недвижни права на недвижен имот, бидејќи во тој случај, важечки е законот на државата, во која се наоѓа материјата, се наведува во одговорот на тужбата.

Да потсетиме, Приштина неуспешно водеше спор повеќе од една деценија со цел да докаже дека поранешното одморалиште во заливот Каменово на ривиерата Будва, е сопственост на „граѓаните на Косово“. Тие исто така поднеле жалба до Апелациониот суд на Црна Гора, но исто така и тужба до Меѓународниот суд на правдата во Стразбур.