А токму најубавите туристички дестинации изобилуваат со приказни и преданија за раскажување кои се темел на иднината.

Нашата Струмица е богата со прекрасни, привлечни дестинации.

Имаме традиции пренесувани од колено на колено и преданија кои се интересни за окото и увото на патникот.

Преку планираните активности и проекти и реализацијата на конкретни чекори за инвестирање и дополнителен развој на манастирскиот туризам знам дека нашата Општина сигурно чекори кон мапата на популарни туристички дестинации во земјата, но и пошироко!

Од срце, за Струмица!