Во Центар планирана ни е реконструкција на улиците:

• Коле Неделковски

• Титовелешка

• Охридска

• Вардарска

• Козара

• Беласица

• Козара

• 164, 165, 166 во Крњево

• 126, 364, 365, 369, 377, 383 на Кале

За Центар со душа, пишува на својата Фејсбук страница, Наташа Котлар, кандидат за градоначалник на општина Центар.