Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди до ОЈО Скопје официјално поднесе кривична пријава против високо позиционирана вработена во МВР. Обвинетата, идентификувана како Н.Ј., ја извршувала функцијата началничка  на сектор во МВР,  сега се соочува со сериозни обвиненија. Таа дека не постапила по правосилна судска одлука.

Причината за кривична пријава и дисциплинска постапка на началничката

Причината на кривичната пријава се врти околу неуспехот на Н.Ј. да се придржува кон судската одлука со која се наложува раскинување на договорот на колега вработен. Законската директива е одговор на кривичната пријава  против  вработениот за кривични дела „Примање поткуп“ и „Злосторничко здружување“.

Осуда од министерот

Министерот Панче Тошковски не штедеше зборови во осудата на постапките на Н.Ј. Министерот откри дека Н.Ј., наместо да ја изврши одлуката на судот, занемарила да ја достави пресудата до надлежните органи. Овој критичен пропуст оневозможи иницирање на неопходните чекори за откажување на работниот договор на вработената, создавајќи ефект на бранување во МВР.

Правни и дисциплински дејствија – кривична пријава и отстранување од работно место

Како одговор на ова прекршување на должноста, Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди презеде решителна акција. Покрај кривичната пријава, одделението предложи и поведување дисциплинска постапка против Н.Ј. Изречена е  мерка задолжително отстранување од работното место, во очекување на исходот од претстојната дисциплинска одлука.

Посветеност на Министерството за отчетност

Овој инцидент ја нагласува посветеноста на Министерството за внатрешни работи за почитување на одговорноста и владеењето на правото. Со истовремено спроведување на криминални и дисциплински патишта, Министерството испраќа силна порака дека придржувањето до воспоставените протоколи не може да се преговара, особено во редовите на јавната служба.

Повик на министерот за брза резолуција

Министерот Панче Тошковски ја истакна итноста за навремено решавање на ситуацијата. Во изјавата, тој нагласи дека предлогот на одделот за дисциплинска постапка служи како неопходен чекор за да се осигура дека одговорноста е потврдена во рамките на организацијата.

 

Извор: Skopje1