Се што сакам да ви кажам во овој миг е дека ја плаќаме цената на неможноста за сменливост на неспособните.
Да се избориме за СМЕНЛИВОСТ.

Секој неспособен треба да замине веднаш, без одлагање. Во спротивно нашите животи ќе се состојат од 10-15 години еден, 10-15 години друг…. и оп, отиде животот.