Според средниот курс на Народната Банка на Република Македонија еврото денеска чини 61.4950 денари, а курсот на британската фунта е 73.0865 денари. Среден курс на американскиот долар е 60.5743 денари.