Тие не поседувале патни исправи и изјавиле дека на 17.09.2021 илегално ја преминале границата од Република Србија кон Република Македонија.

На двајцата им биле издадени решенија за протерување на странец и забрана за влез во државата во траење од 5 години. Тие ќе бидат предадени во Прифатен центар „Винојуг” во Гевгелија за понатамошна постапка.