По неа следат Албанија која за истиот период имала 1,1 милијарди. Црна Гора забележала СДИ во вредност од 529 милиони долари, додека пак Босна и Херцеговина остварила 371 милион долари.

Македонија успеала лани да привлече најмалку странски директни инвестиции и тие изнесувале 274 милиони долари.