Доволен само еден поглед во само еден камион на австриските пожарникари за да му стане јасно дека сите противпожарни возила во Македонија немаат толку противпожарни црева колку што имаат Австријците во еден камион.

Целата репортажата е на ТВ 24.