Македонија

Светски ден на детето: За да се создаде подобро утре за сите деца мора општеството да вложи енергија

Светскиот ден на детето, 20 ноември е глобален ден за акција „за децата“. Тој ден го славиме детството и размислуваме за огромната одговорност...