На Универзитетот нема докази дека овие 22 лицаа се запишале на докторски студии, нема податоци за положени испити, нострификација на претходно стекнати дипломи и нема трага од парите кои наводно биле платени за образование. Постојат само дипломи кои им биле издадени.

Ректорот на Универзитетот во Крагуевац, проф. Ненад Филиповиќ веќе поништил 22 дипломи издадени во 2014 година од Факултетот за медицински науки на медицински сестри.