– Секој министер за правда има тешка задача во комуникацијата на извршната власт со судството, но ние сме задолжени за зајакнување на капацитетите во правосудството. Никоигаш не сум се чувствувал недопирлив, и никој фунинкционер не треба да се чувствува така, за нас важат истите правила како и за сите граѓани. Не е добро да се оддалечи функционерот од граѓаните затоа што тоа е лошо и за него и за граѓаните, додаде Маричиќ.

Тоа го илустрираше со многу примери од судската пракса според кои има поранешни и сегашни функционери кои се во притвор или во затвор.

Направи споредба дека во минатото граѓаните постојано криткувале дека зад решетки завршувале ситни криминалци, но дека денес е сосема поинаку.