Во значаен развој насочен кон зајакнување на безбедноста на заедницата, министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски, оствари работни посети на ОВР Неготино и ОВР Кавадарци. Овие посети, составен дел на посветеноста на министерството за внатрешни работи кон  кон јавна безбедност, открија клучни сознанија за тековните безбедносни мерки и административните предизвици.

Министерот Тошковски  на средби со раководството

Посетата министерот Тошковски ја започна со средби со раководството на ОВР Неготино и ОВР Кавадарци. На овие седници, министерот беше информиран за тековните активности, со акцент на значајни настани и мерки кои го обликуваат безбедносниот терен во овие региони.

Стабилност во фокус: Потврдена безбедносна ситуација

Централна тема на овие дискусии беше стабилноста на безбедносната ситуација во двете области. Министерот Тошковски, задоволен од напредокот, ги препозна напорите кои придонесуваат за одржување на безбедна средина за граѓаните.

Директиви за спроведување на законот: Обезбедување законско почитување

Нагласувајќи ја важноста од законското почитување, министерот Тошковски подвлече дека полициските службеници мора да работат во рамките на позитивните законски прописи. Директивата има за цел да обезбеди високо ниво на безбедност, притоа почитувајќи ги принципите на правдата.

Административни служби: Признание од министерот во Неготино

Министерот Тошковски  ја продолжи посетата на управните служби во Неготино. Ова означи значајна пресвртница бидејќи вработените ги споделија своите секојдневни предизвици со министер за прв пат. Посетата ја покажа посветеноста на Министерството за разбирање и решавање на административните проблеми.

Емпатичен пристап: Министерот Тошковски се поврзува со предизвиците

Надвор од дискусиите за политиката, посетата на министерот Тошковски на Неготино откри уникатен и емпатичен пристап. Со ангажирање со административниот персонал, министерот покажа посветеност на разбирање на сложеноста на нивната секојдневна работа, негувајќи чувство на солидарност.

Извор: Skopje1