Министерството за финансии воведе значителна промена во работењето на финансиските друштва со донесување на Правилникот за утврдување на кредитен ризик. Оваа мерка има за цел да воспостави систематска контрола врз финансиските субјекти кои нудат брзи заеми, да обезбедат одговорни практики на кредитирање и да го спречат презадолженоста кај граѓаните.

Подобрено управување со кредитниот ризик

Новиот Правилник им наложува на финансиските компании да спроведуваат систематска контрола преку идентификување, мерење, контролирање и следење на кредитниот ризик. Ова вклучува спроведување на процедури за проценка на кредитната способност и ажурирање на податоците за клиентите, со што се обезбедува поригорозен процес на евалуација.

Спречување на презадолженост

Според новите регулативи, на финансиските друштва им е забрането да одобруваат заеми на апликантите кои се сметаат дека не се кредитоспособни. Пред да склучат договор за заем, компаниите мора да ја проценат кредитната способност на апликантите врз основа на информациите обезбедени од нив и релевантните надворешни бази на податоци. Доколку вкупните месечни обврски на апликантот надминуваат 70 проценти од вкупниот месечен приход, финансиското друштво не може да одобри нов заем, со што ќе спречи презадолжување.

Адресирање на злоупотреба на онлајн заем

Погодноста за добивање заеми преку онлајн апликации доведе до злоупотреба од страна на многу поединци, што предизвика загриженост и жалби до Народниот правобранител, Насер Зибери. И покрај тоа што канцеларијата на Народниот правобранител нема надлежност, беа упатени апели за измена на Законот за финансиските друштва за да се воведе ред и дисциплина во секторот.

Повици за зголемен надзор

Како одговор на изнесената загриженост, Народниот правобранител повика на засилен надзор над финансиските друштва од страна на Народната банка. Дополнително, побарано е до МВР да се отвори истрага за евентуално недолично однесување на овие фирми.

Имплементацијата на овие нови правила означува значаен чекор кон обезбедување одговорни практики за кредитирање и заштита на потрошувачите од ризиците од презадолженост. Министерството за финансии останува посветено на следење на ефективноста на овие мерки и преземање понатамошни активности доколку е потребно за одржување на финансиската стабилност и заштита на потрошувачите.