За време на клиничкото истражување ќе биде испитана безбедноста и ефикасноста на две дози вакцина “mRNA-1273”, кои се даваат во период од 28 дена. Планирано е во испитувањето да учествуваат 6750 деца од САД и Канада.

Вакцината е веќе одобрена за итна употреба кај Американците повозрасни од 18 години.

Во одвоено истражување, кое започна во декември, Модерна ја тестира својата вакцина меѓу младите на возраст од 12 до 18 години. Нивните клинички испитувања се објавуваат во соработка со Националните институти за алергија и инфективни болести и Управата за биомедицински истражувања и развој.