Русија одамна го одреди РСЕ како медиум на „странски агенти“.

Претходно вчера, руски извршители го известија московскиот огранок на програмата РСЕ / РЛ за започнување на постапката за неплатени казни направени за кршење на законот за „странски агенти“.

Според законот, руските власти имаат овластување да ги етикетираат невладините организации, медиумите или лицата финансирани од странство, за кои сметаат дека се вклучени во политички активности како „странски агенти“.

Терминот „странски агент“, кој носи негативна конотација од времето на Советскиот Сојуз, бара програми да прикажат изјава со 24 зборови, во која се вели дека тие функционираат како странски агент и да ги пријават своето финансирање и трошоци.