Сите граѓани, на кои термините за аплицирање за лични документи им се закажани во периодот од 18:30 до 19:45 часот, ќе можат да ги искористат во текот на целиот работен ден (до 18:30 часот), притоа почитувајќи го датумот на закажаниот термин.