Обилни дождови ја зафатија провинцијата Риза, како и другите области, а надојдените води и свлечиштата предизвикаа голема материјална штета.

Поплавени се многу станбени и деловни згради, како и земјоделско земјиште.