Во секторот Рударство и вадење на камен во август годинава споредено со август минатата година има опаѓање на бројот на работници од 7,5 проценти, во Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација од два отсто, а во секторот Преработувачка индустрија од 1,3 проценти.

Според главните индустриски групи, бројот на работниците во индустријата во август 2021 година, во однос на август 2020 година, бележи опаѓање кај Енергија за 3,4 проценти, Интермедијарни производи, освен енергија за 0,5 проценти и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 6,3 проценти, додека пораст бележи кај Капитални производи за шест проценти и Tрајни производи за широка потрошувачка за 5,7 проценти.