Сепак, водостојот на Дојранското Езеро е за 2,61 метар повисоко од просекот за јули, додека кај Преспанското и Охридското Езеро е понизок од просечниот и тоа за 1,74 метри кај Преспанското, односно за 12 сантиметри кај Охридското Езеро.

Пониски од повеќегодишниот просек за овој месец се и нивоата на речиси сите реки во земјава.