Владата, на предлог на Министерството за економија, донесе неколку одлуки и измени и на одлуки.

Донeсена е Одлука за намалување на увозните давачки за увоз на свежи домати, краставици и пиперки.

Со оваа одлука се предлага времено намалување на увозните давачки – царинските стапки и посебните давачки при увоз на: домат – свеж или разладен, краставици и слатки и лути пиперки. Целта е намалување на цените на овие производи.

Стоките, согласно оваа одлука, е предвидено да се увезуваат од 1 декември 2023 година до 28 февруари 2024 година, а одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република  Македонија“.

Владата донесе Одлука за намалување на увозните давачки за увоз на свеж зеленчук, со којашто се прецизира за кои видови свеж зеленчук се намалуваат увозните давачки – царинските стапки и посебните давачки. Тоа се: кромид, моркови, репка, модар патлиџан, тиквички, праз, карфиол и брокола, зеленчук за салата, главичеста салата и друга салата (освен зелена салата). Целта на одлуката е намалување на цените на овие прехранбени производи.

Стоките, согласно оваа одлука, е предвидено да се увезуваат заклучно со 28 февруари 2024 година, а одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Владата донесе Одлука за изменување на одлуката за посебните услови за трговија на одделни стоки, опрелување највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало, како и обврска на трговците да прибавуваат и продаваат одделни видови и количества на одделни стоки на потрошувачите според определен редослед. Со измените е овозможено, со посебна одлука, да се пропише највисока трговска (профитна) маржа за овошјето и зеленчукот, којашто се ограничува во вкупен износ до 10% во трговијата на големо и во вкупен износ до 15% во трговијата на мало. А денешната одлука е и во насока на измена на референтната цена на белиот ориз во пакување од 900 гр до 1 кг и свежи јајца од кокошка, при што како референтна цена се утврдува цената на 15 септември 2023 година, наместо 1 август 2023 година. Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а е предвидено да се применува до 30 ноември 2023 година.

Владата донeсе и Одлука за укинување на увозните давачки за увоз на агруми, свежи или сушени. Со одлуката се укинуваат увозните давачки – царинските стапки и посебните давачки за: лимони, портокали, мандарини, грејпфрут, при што е зголемена квотата на 2 тона јужно овошје, кое времено ќе се увезува без царински давачки. Целта и со оваа одлука е намалување на цените на овие производи. Количината на овие производи е предвидено да се распределува на регистрираните увозници на овошје по принципот „прв дојден прв услужен“, а стоките согласно оваа одлука е предвидено да се увезуваат заклучно со 31 декември 2023 година. Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Владата, на предлог на Министерството за финансии, донесе нова Oдлука за определување на добрата и услугите коишто подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност.

Со оваа одлука поблиску се определуваат добрата и услугите коишто подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност. Односно, ако претходно за сите производи на листата производи се применуваше иста повластена стапка, сега е предвидена најниска повластена стапка на ДДВ за основните прехранбени производи.

Повластената стапка на данокот на додадена вредност значи и натаму ќе се применува врз прометот и увозот на повеќе видови месо: говедско, свинско, овчо (свежо, разладено, замрзнато); повеќе видови месни производи; риби (живо, свежи, разладени, замрзани); леб, шекер, сол, масло од сончоглед и некои други масла за јадење, млеко и павлака, јогурт, кисело млеко, сирење, урда, путер, маргарин, како и компир и повеќе видови зеленчук (неварен, варен, сушен) и овошје (свежо, неварено, варено, замрзнато), јатчесто овошје. Со одлуката се опфатени и семиња за сеидба и ѓубрива.

Со денешната владина одлука, листата на производи што подлежат на повластена стапка на ДДВ е дополнета и со електронски/дигитални учебници и пелети.

Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за определување на добрата и услугите коишто подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 293/21). Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.