Народниот правобранител во Македонија изрази длабока загриженост поради зголемениот број деца питачи, наведувајќи дека децата поминуваат повеќе време на улица просејќи отколку на училиште. Овој алармантен тренд ја нагласува итната потреба за акција за решавање на основните причини што ги поттикнуваат децата да питачат.

 Маките на децата питачи

На улиците може да се видат деца, како ги повикуваат минувачите за пари или храна, честопати на овој начин ги поминуваат своите денови. Оваа ситуација е особено вознемирувачка бидејќи го продолжува циклусот во кој децата растат верувајќи дека питачењето е нивното единствено средство за преживување, без да бидат водени кон подобар живот од нивните родители или семејства.

Решенија предложени од Народниот правобранител

За решавање на ова прашање, Народниот правобранител предлага локалните самоуправи да ги мапираат децата затекнати на улица и да ги пријават до надлежните институции за неопходни мерки. Ова вклучува подобрување на социо-економските и материјалните услови на семејствата, бидејќи сиромаштијата е главен фактор што ги поттикнува децата да питачат.

Увид од канцеларијата на Народниот правобранител

Васка Бајрамовска од Народниот правобранител ја нагласува важноста од спречување на децата да прибегнуваат кон питачење преку решавање на основните причини како што се сиромаштијата и лошите услови за живот. Таа ја истакнува и потребата од сериозни напори од надлежните институции и граѓанските организации за изнаоѓање ефективни решенија.

Иако сместувањето на децата во дневните центри е потенцијално решение, Македонија во моментов има само три такви центри со ограничен капацитет. Понатаму, има извештаи за возрасни кои ги користат овие центри за своја корист, што дополнително ја комплицира ситуацијата.

Глобално прашање, локални грижи

Иако питачите се вообичаена глетка ширум светот, определувањето на точен број на деца питачи е предизвик поради различните контексти во кои децата завршуваат на улица. И покрај овој предизвик, решавањето на проблемот на локално ниво е од клучно значење за да им се обезбеди на овие деца подобра иднина.

Маките на децата питачи во Македонија е сложено прашање кое бара повеќестран пристап. Со справување со основните причини како што се сиромаштијата и подобрување на условите за живот, земјата може да работи на намалување на бројот на деца принудени на питачење и да обезбеди посветла иднина за младите.