-Станавме една високо коруптивна средина, дозволивме да не водат луѓе без визија и капацитет, луѓе кои имаат провинциски менталитет, луѓе кои функциите ги гледаат како шанса за сопствено богатење. Резултатот го гледаме и живееме. Ви ветувам дека по четири години ќе живеете во здрава, пријатна, зелена, функционална општина. За Центар со душа – порачува Котлар.