Во Скопје, македонските пожарникари се борат со немилосрдниот налет на пожари среде  недостиг на персонал и стара опрема. Со ескалирањето на побарувачката за нивните услуги, издржливоста на бригадата станува сè поклучна во заштитата на животите и имотот.

Македонските пожарникари и предизвиците

И покрај тоа што располага со само 180 пожарникари, скопската противпожарна бригада се соочи со приближно 2.000 пожари во претходната година, што ја одразува огромната нивната задача.

Итни повици за поддршка

Додека бригадата се бори со невиден пораст на интервенциите, неизбежното пензионирање на некои пожарникари ги влошува проблемите со персоналот, што бара итни напори за регрутирање.

„Оптимист сум дека новата централна влада ќе ни даде дозвола да регрутираме дополнителни пожарникари, неопходни за исполнување на нашите должности. Како што се приближуваме кон претстојната летна сезона, императив е да бидеме соодветно подготвени да одговориме на сите барања. Додека нашите возила моментално се во во добра состојба и спремни за распоредување, вреди да се напомене дека стареат и покрај нашите напори да ги одржуваме, последното возило што го набавивме од доделените средства датира од 2011 година. Затоа, очекувам дека во блиска иднина ќе ги набавиме потребните. возила ефикасно да ги опслужуваат потребите и на Скопје и на државата“, изјави Звонко Томевски, командир на Бригадата за противпожарна заштита на Скопје.

Молба за интервенција на владата

Градоначалничката Данела Арсовска ја оттргнува одговорноста од себе за незавидливата состојба на противпожарната бригада во нејзина надлежност. Таа тврди дека и покрај тоа што буџетот на Град Скопје надминува 70 милиони евра годишно, тој не бил адекватен да се инвестира во противпожарна заштита.

Арсовска ја нагласува потребата од зголемено владино финансирање за решавање на критичните недостатоци во заштитата од пожари, нагласувајќи го императивот централните власти да издвојуваат соодветни ресурси.

„Поради недоволната централизација, товарот паѓа на централната власт соодветно да ги распредели средствата, обезбедувајќи соодветно буџетирање за да се задоволат суштинските потреби. Како резултат на тоа, нашите пожарникари немаат потребни ресурси и работна сила за ефективно да им служат на сите области во нивната јурисдикција.