На прашањето што би требало да биде еден политичар паметен или умен?

Тој одговори:

-Мислам дека оние кои се занимаваат со политика особено за нашиот простор тука на балканот, број еден е да е патриот.Навистина мислам дека е целовкупниот регион толку многу комплициран да ако не си го сакате сопствениот народ не треба да се занимавате со политика.