Средба со членките на Стопанската комора на Македонија, со фирмите кои вработуваат најмногу луѓе во Македонија и го полнат буџетот.
Стопанството во Македонија е под сериозен удар, економската и енергетска криза предизвикаа проблеми за кои потребни се брзи ефикасни мерки за да се подобри состојбата.