Купување марихуана за рекреативна употреба, а не само за медицинска употреба, беше дозволено од 14 други американски држави, но обидите на Њујорк во претходните години да се дозволи не беа успешни.

Демократската партија, која има доволно мнозинство во парламентот во Њујорк, за свој приоритет ја утврди легализацијата на продажбата на марихуана оваа година.

Властите во Њујорк проценуваат дека легализацијата ќе и донесе на федералната држава 350 милиони долари приходи годишно.

Законот ќе биде легализирана продажбата на марихуана за рекреативна употреба на лица над 21 година и ќе воспостави процес на лиценцирање за испорака на производи од канабис на клиенти.

Граѓаните на Њујорк ќе имаат право да пораснат до три зрели и три незрели стебла за лична употреба.

Доколку биде усвоен, законот ќе стапи на сила веднаш, но продажбата ќе може да започне дури за 18 месеци до две години.