Промовирање на компетентност во лидерството во Македонија

Професорката д-р Гордана Силјановска-Давкова, кандидат за претседател на Македонија, одржа митинг во Куманово, на кој ја истакна нејзината трансформативна агенда за нацијата. Централно место во нејзината визија е посветеноста на промовирање на компетентноста во лидерството во различни сектори.

Промени во дипломатските назначувања

Силјановска-Давкова ја нагласува важноста од назначувањата засновани на компетентност, ветувајќи дека ќе состави мал, но високо компетентен претседателски кабинет. Таа се залага за продолжување на регрутирањето дипломати од кариера, со предупредување: оние што нема да ја претставуваат Македонија соодветно ќе бидат повикани назад. Понатаму, таа предлага кандидатите за дипломатски улоги да мора да ги артикулираат своите планови за другите земји, обезбедувајќи транспарентност и одговорност во надворешните работи.

Задржување на интегритетот во судството

Силјановска-Давкова во своето обраќање го нагласува значењето на интегритетот во судството. Таа вети дека ќе номинира врвни адвокати ценети во нивната област во Судскиот совет, избегнувајќи ги партиските активисти. Нејзината цел е да поттикне правосуден систем заснован на меритократија, каде квалитетните пресуди се вреднуваат над квантитетот.

Зајакнување на уставните институции

Претседателскиот кандидат ја признава потребата да се зајакне кредибилитетот на уставните институции. Таа го критикува преовладувачкиот тренд на доделување непотребен статус на поединци со политички определби, нагласувајќи ја важноста од почитување на уставот и владеењето на правото. Силјановска-Давкова се залага за ригорозен процес на селекција за да се осигура дека само најзаслужните поединци ќе заземат клучни позиции.

Проактивни безбедносни мерки

Силјановска-Давкова ја нагласува проактивната улога на Советот за безбедност во справувањето со безбедносните предизвици. Таа се залага не само за следење на безбедносните дилеми, туку и за спроведување на превентивни мерки и за осмислување робусни одбранбени механизми. Како членка на НАТО, таа има за цел да го подобри кредибилитетот на Македонија како доверлив партнер во регионалните безбедносни иницијативи.

Младинско ангажирање и зајакнување

Силјановска-Давкова замислува иднина во која младите и дијаспората ќе играат интегрални улоги во градењето на нацијата.

Претседателскиот кандидат ја нагласува важноста на учеството на младите во управувањето. Таа предлага формирање на совет посветен на поттикнување на соработката со младите луѓе, со цел да ги поттикне да ја обликуваат сегашноста и иднината на нацијата. Силјановска-Давкова ги охрабрува младите индивидуи да преземат сопственици на нивните судбини и да придонесат за напредокот на нацијата.

Интеграција на дијаспората и зачувување на културата

Препознавајќи го непроценливиот придонес на дијаспората, Силјановска-Давкова се залага за поинклузивен пристап кон ангажирањето на дијаспората. Таа планира да воспостави иницијативи, како што се летни семинари, за зајакнување на врските меѓу татковината и заедниците во дијаспората. Со зачувување на културното наследство и промовирање на јазикот, таа има за цел да го премости јазот меѓу генерациите и да го поттикне чувството на припадност меѓу членовите на дијаспората.

Како заклучок, платформата на Гордана Силјановска-Давкова ги нагласува меритократијата, транспарентноста и инклузивноста како камен-темелник на нејзината визија за иднината на Македонија.