-Поаѓаме од стандардите коишто се воспоставени од Меѓународната организација на трудот и тука се препознаваат три категории: отсуство мајчинство, татковство и родителство. Би бил флексибилен периодот на родителството, да може едниот родител да отстапи дел од правото за тоа родителско отсуство на другиот родител…ќе гледаме да го најдеме балансот бидејќи предолгото отсуство на жената од пазарот на трудот ја става неа во подредена состојба, рече министерката Шахпаска во емисијата Економски Магазин на Алсат.